ΠΟΡΟΣΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

Δεν διακόπτεται η θαλάσσια συγκοινωνία στο Πορθμείο Πόρου – Γαλατά την νύχτα

Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πόρου και λεμβούχου του Σωματείου, για την εκτέλεση των νυκτερινών δρομολογίων Πόρου – Γαλατά μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.

Μετά από αυτό, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά στο Πορθμείο Πόρου – Γαλατά και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Εκτύπωση