ΚΟΙΝΩΝΙΑΛΙΜΑΝΙ

Αποστάσεις από τον Μώραλη παίρνει ο Δ.Σ.Πειραιά,για το δικαστικό Μέγαρο.

 

Για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών ο Δ.Σ.Πειραιά, με δελτίο τύπου του,παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον Δήμαρχο Πειραιά, σχετικά με την μεταφορά των δικαστηρίων.
Διαβάστε το τελευταίο δελτίο τύπου του  Δικηγορικού Συλλόγου, που εξέδωσε μετά την σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά, για το θέμα της μεταστέγασης των δικαστηρίων Πειραιά.

«Συνάντηση Δημάρχου Πειραιά με τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων Πειραιά, τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Π. και των Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά για το Δικαστικό Μέγαρο.

Πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πειραιά, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, συνάντηση με τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων Πειραιά, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Γιώργο Σταματογιάννη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και του Δ.Σ.Π., κ. Γιάννη Καρδαρά και τον Πρόεδρο των Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά, κ. Απόστολο Στασινόπουλο, προκειμένου να ενημερώσει ο Δήμαρχος για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την μεταστέγαση των Δικαστηρίων Πειραιά στην πρώην «Ράλλειο Σχολή» και την αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσον αφορά την καθυστέρηση για την προώθηση του έργου.
     Μετά από διαλογική συζήτηση όλων των παρισταμένων, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλλει άμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης ερώτημα σχετικά με το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου, προκειμένου να το γνωστοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αξιολογηθεί ανάλογα η σχετική απάντηση.
       Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά επέμεινε στη θέση για την μεταστέγαση των Δικαστηρίων Πειραιά στην πρώην «Ράλλειο Σχολή» και ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλέον την δυνατότητα να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες (αποδοχή παραχώρησης χρήσης κτιρίου, έγγραφη απόφαση από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για χρηματοδότηση του έργου και άμεση ανάθεση της υλοποίησης αυτού στον αρμόδιο φορέα), προκειμένου να καταδειχθεί και έμπρακτα η εκφρασθείσα πολιτική βούληση για την μεταστέγαση των Δικαστηρίων Πειραιά στην πρώην «Ράλλειο Σχολή». Επίσης ενημέρωσε για την εκ νέου έγγραφη παμπειραϊκή βούληση όλων των φορέων της πόλης για στόχευση στο συγκεκριμένο έργο.
        Το μέλος του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Γιάννης Καρδαράς ενημέρωσε ότι στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. του Ταμείου θα ληφθεί απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου και ότι υπάρχει και ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης από 21 Βουλευτές της πλειοψηφίας για τη μεταστέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά.
         Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την συγκεκριμένη μεταστέγαση, επισημαίνοντας παράλληλα την ακαταλληλότητα και το επικίνδυνο του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου (Σκουζέ) και ότι άμεσα το πρώτο λιμάνι της χώρας να αποκτήσει Δικαστήρια στην πόλη, αντάξια της αποστολής τους.

Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος
Γιώργος  Σταματογιάννης»
Εκτύπωση