ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΣΚ: Απαλλαγή χαρτοσήμου για τα δημοτικά ραδιόφωνα (γνωμοδότηση)

Την απαλλαγή των δημοτικών ραδιοφώνων από τα τέλη χαρτοσήμου προτείνει με γνωμοδότηση που εξέδωσε κατά πλειοψηφία το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

Το Συμβούλιο εξέτασε την υπόθεση της δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας του Δήμου Αθηναίων «Αθήνα 9.84», με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ», κρίνοντας ότι «ως δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού, αποβλέπουσα στη λειτουργία δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, που, σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη και τις διατάξεις που την διέπουν, ασκεί δραστηριότητες που έχουν σχέση με πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά θέματα, υπάγεται στην έννοια των «αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων» του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνακολούθως, τυγχάνει υποκειμενικής απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου, παρά το γεγονός ότι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις δεν κατονομάζονται ρητώς στη διάταξη αυτή».

Ολόκληρη η γνωμοδότηση ΕΔΩ

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1041/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της Υπαγωγής ή μη σε τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνει η Επιχείρηση «Δήμος Αθηναίων – Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνα».

Δείτε την ΠΟΛ. 1041/2018 εδώ

aftodioikisi.gr/.e-forologia.gr

Εκτύπωση