ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΡΟΣ

Απάντηση από την αντιπολίτευση στο από 17.05.18 δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής Πόρου

Ο τρόπος που εκφράζεται και μάλιστα δημόσια ένας Θεσμικός εκπρόσωπος, φανερώνει την ποιότητά του και φυσικά κρίνεται από τους πολίτες.

Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε κανέναν στον κατήφορο που επέλεξε να πάρει, ευτελίζοντας δυστυχώς και  θεσμούς που αποτελούν θεμέλια της κοινωνίας μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ:

Ουδέποτε η Αποκεντρωμένη διοίκηση υπέδειξε να κατακερματιστεί σε 13 αποφάσεις η διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι Κ/Χ.

Ως απόδειξη παραθέτουμε στο τέλος του κειμένου, το σχετικό με το παραπάνω τμήμα της απορριπτικής απάντησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από όπου φαίνεται ότι πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Αποτελεί επίσης προσβολή για τους Ποριώτες η έκφραση του ΔΤ της πλειοψηφίας, ότι οι Δήμαρχοι που προηγήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Στέλιου Σολομωνίδη, καθώς και οι δεκάδες Ποριώτες Δημοτικοί Σύμβουλοι, παραβίαζαν τη νομοθεσία και έκαναν εξυπηρετήσεις σε συγγενείς, επειδή φρόντιζαν χωρίς ιδιαίτερες  τριβές και με ισονομία  να παραχωρούν  τους Κ/Χ στα καταστήματα.

Να τους υπενθυμίσουμε δε, ότι αυτή η πολιτικά διαστροφική άποψη προσβάλλει ευθέως και τους σημερινούς Δημοτικούς  Συμβούλους της συμπολίτευσης που είχαν υπηρετήσει τα κοινά στο παρελθόν.

Το αποκορύφωμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά λέγονται από μια Δημοτική Αρχή που ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ εξασφάλισε πρώτα ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τα καταστήματα που τέσσερις Δ. Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έχουν σχέση έως δεύτερου βαθμού συγγενείας και ήλθε ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ να ασχοληθεί  με τους υπόλοιπους Ποριώτες επαγγελματίες και πολύ φοβόμαστε με τον χειρότερο τρόπο.

Αγαπητοί συμπολίτες λυπόμαστε πραγματικά που αναγκαζόμαστε να κάνουμε τέτοιου είδους δελτία τύπου, αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε στην Δημοκρατία και θέλουμε το καλό του Τόπου μας, της Πατρίδας και της Κοινωνίας, πρέπει να παρέχουμε στον πολίτη  τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να διακρίνει τα ψεύδη και την αλήθεια όσων ακούει και διαβάζει.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ

Τα σημεία στα οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει πού πάσχει η Κανονιστική Απόφαση του δήμου Πόρου για τους Κ/Χ του 

«Επειδή, σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού δικαίου οι κανονιστικές πράξεις αποτελούν πράξεις της διοίκησης με τις οποίες τίθενται αφηρημένοι και απρόσωποι κανόνες. Κατά τη νομολογία, η άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας συνίσταται στη θέσπιση απρόσωπου και γενικού κανόνα δικαίου, που μπορεί να τύχει εφαρμογής σε μη εκ των προτέρων προσδιορίσιμο και ως εκ τούτου άδηλο και αόριστο αριθμό προσώπων και περιπτώσεων, δηλαδή δεν εξαντλείται σε μία και μόνη εφαρμογή, ενώ η θεσπιζόμενη με την ατομική πράξη ρύθμιση αφορά μία ατομική περίπτωση ή συγκεκριμένες ατομικές περιπτώσεις είτε με τη σώρευση ατομικών ρυθμίσεων είτε με την έκδοση των «διοικητικών πράξεων γενικής εφαρμογής» ή «γενικών ατομικών πράξεων» .

– Επειδή, δυνάμει της με αριθμ. 234/2017 απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου καθόρισε τους προς παραχώρηση κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πόρου για το έτος 2018, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αφορούν κοινόχρηστους χώρους στην προβολή καταστημάτων

– Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίμαχη απόφαση δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αμιγούς κανονιστικής πράξης. Εν προκειμένω, η εν λόγω απόφαση στηρίζεται στην έκδοση αποφάσεων της Επιτροπής παρακολούθησης κοινόχρηστων χώρων του δήμου Πόρου περί παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων συγκεκριμένης έκτασης έμπροσθεν καταστημάτων κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών ή εκμεταλλευτών καταστημάτων. Ως εκ τούτου με την υπ αριθμ. 234/2017 απόφαση θεσπίζεται μεν γενικός κανόνας, ο οποίος όμως τυγχάνει εφαρμογής σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και περιπτώσεων.»

ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 18/05/2018

Εκτύπωση