ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΛΑΜΙΝΑ

Η Αλήθεια για την Οστρακοκαλλιέργεια Ψιλής Αμμου Σαλαμίνας

 

Δεν  γνωμάτευσε θετικά το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής για την μονάδα
Οστρακοκαλλιέργειας στην ψιλή Άμμο Σαλαμίνας.

Μετά το θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκε στους
κατοίκους και τους επαγγελματίες της Σαλαμίνας, από την υπογραφή
της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση πλωτής μονάδας
καλλιέργειας οστρακοειδών της «Ανδρέας Πετρόπουλος & Σια Ο.Ε.»,
οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα γεγονότα και να αποκαταστήσουμε
την αλήθεια.
 Η υπ’ αρ. 30901/οικ1905/17-4-2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο ιστορικό της και συγκριμένα
στο σημείο (41)«Την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – πράξη 3η της3ης
συνεδρίασης της 28.3.18 υπέρ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
έργου του θέματος, μετά την α.π. ΤΤ 15993/1009/21.3.18 εισήγηση
της υπηρεσίας μας», αναφέρει την θετική γνωμοδότηση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΠΑΣΠΕ) και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Το ΠΑΣΠΕ αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής για περιβαλλοντικά θέματα και ουδεμία σχέση δεν
έχει με την Περιφέρεια Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής πιστή στις αρχές και τις δεσμεύσεις της, μένει
στην αρχική της θέση, αυτή με την οποία απέρριψε τη δημιουργία
της μονάδας οστρακοκαλλιέργιας στην Ψιλή Άμμο Σαλαμίνας με την
333/2017 απόφαση του Περιφερειακού της Συμβουλίου.
Το νησί της Σαλαμίνας δεν επιδέχεται επιπλέον περιβαλλοντική
επιβάρυνση.
Αυτή είναι η θέση της Περιφέρειας Αττικής.
Εκτύπωση