ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΡΟΣ

Επιτρέπεται Γιώργο Αλιφέρη στην ηλικία σου να διασύρεσε πολιτικά;

Τα μαζεύει για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πόρου Γιώργος Αλιφέρης και στο Διοιηκητικό Συμβούλιου του Λ.Τ την Παρασκευή 11 Μαϊου έχει θέμα την ανάκληση της απόφασης 62/2018, που αφορούσε την σύνδεση με τον βιολογικό των τουαλετών που κατασκεύασε στην πλαζ στο Νεώρειο η ενοικιάστρια Σταματία Λεονταρίτση.

 Βέβαια, την ανάκληση ζητάει ο  Πρόεδρος του Λ.Τ.Πόρου Γιώργος Αλιφέρης, επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ΔΕΝ ενέκρινε την απόφαση 62/2018, μετά από προσφυγή των μελλών του Λιμενικού Ταμείου Πόρου, Γιώργου Μάνδηλα και Δημήτρη Γρίβα, ( Απόφαση Αποκεντρωμένης 28897/10767.30.4.20198) και ως εκ τούτου σάν να μην υπήρχε τέτοια  απόφαση για την ευνομούμενη κυρία.

Εκτύπωση