ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣΕΡΜΙΟΝΗΚΟΙΝΩΝΙΑΜΕΘΑΝΑΠΟΡΟΣΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

Το πολυιατρείο ΘΕΡΑΠΕΙΑ σας ενημερώνει

Στις 25 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ ο «GDPR», ο νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679).  Το πολυιατρείο ΘΕΡΑΠΕΙΑ μέχρι σήμερα

ακολούθησε πιστά  το άρθρο 14 του  Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας περί διατήρησης και φύλαξης του ιατρικού ιστορικού ως όφειλε και θα συνεχίσει να το πράττει. Ακόμη  λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για πλήρη συμμόρφωση με την Νέα νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα GDPR.

  Η προστασία της ιδιωτικότητας σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε για την διασφάλιση της.

Εκτύπωση