ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Νίκος Ποιμενίδης: Ο αντεισαγγελέας εφετών Πειραιά,ο «Καλός Ποιμένας» της κοινωνίας

Μιλήσαμε με τον αντεισαγγελέα εφετών Πειραιά κο Νίκο Ποιμενίδη και σας παρουσιάζουμε την συνέντευξη του που θα συζητηθεί.
Ποιός είναι ο Νίκος Ποιμενίδης;

Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1987. Εισαγγελικός λειτουργός από τον Οκτώβριο του έτους 1995 και ήδη αντεισαγγελέας εφετών Πειραιά. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στο Διεθνές Συγκριτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου VUB Βρυξελλών Βελγίου, και στο Ποινικό Δίκαιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Α. Ηρακλείου Κρήτης και της Ε.Π.Α. Πειραιά. Εθνικό μέλος στο Κοινό Εποπτικό Όργανο Eurojust. Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Συμμετέχων σε πλήθος συναντήσεων και ομάδων εργασίας που διοργάνωσε το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στο Έγκλημα και στα Ναρκωτικά (UNDOC), η Eurojust, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η CEPOL, η περιφερειακή ευρωπαϊκή επιτροπή για το μεταναστευτικό ζήτημα ως συνδεδεμένο μέλος Eurojust.
 

 
Ποιο το έργο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά και της Στέγης του “Ο Καλός Ποιμένας”, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που οι περιπτώσεις των εγκαταλελειμμένων ή/και κακοποιημένων παιδιών έχουν δραματικά αυξηθεί;
ΑΠ: Το έργο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά ήδη από τη δεκαετία του 1960 με την πρωτοποριακή ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Νεότητας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύπλευρο, πολύ περισσότερο ασφαλώς στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, αφού όχι μόνο προσφέρει προστασία σε παιδιά που την έχουν άμεσα ανάγκη, αλλά παρέχει ένα ασφαλές και υψηλό επίπεδο διαβίωσης,  προκειμένου να επανενταχθούν στο σχολείο και στην κοινωνία και ταυτόχρονα αναζητεί στα πλαίσια επιστημονικού προγραμματισμού το κατάλληλο οικογενειακό πλαίσιο, όπου τα παιδιά με σιγουριά μπορούν να ενταχθούν και να ολοκληρώσουν την κοινωνική ενσωμάτωση τους.
 
 Κατά το διάστημα της θητείας σας  ποια είναι τα σπουδαιότερα προβλήματα που  έχετε διαπιστώσει  ότι αντιμετωπίζει η ΕΠΑΠ;
ΑΠ: Η Ε.Π.Α. Πειραιά την τελευταία τετραετία και μάλιστα από την εποχή της προκατόχου μου προέδρου του Δ.Σ. κας Αργυρώς Μπλέτσα-Αρναούτη, νυν Προέδρου Εφετών, άρχισε και σταδιακά ολοκλήρωσε ένα μεγάλο έργο στη διοικητική και οργανωτική ανασύνταξη της Εταιρείας, αλλά και στην κτιριακή αναμόρφωση και πλήρη ανακαίνιση του χώρου της, σε ένα περιβάλλον προσιτό και φιλικότερο στα παιδιά. Το μεγάλο αυτό έργο προσπαθήσαμε, η διεύθυνση και το προσωπικό της Ε.Π.Α. Πειραιά, να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε, ακόμη και να διευρύνουμε τους στόχους της σε νέα σύγχρονα πεδία προστασίας της παιδικής ψυχής και των δικαιωμάτων των παιδιών. Για τους λόγους αυτούς, εντείναμε τις δράσεις και τις δραστηριότητες των ανηλίκων, οργανώσαμε στοχευμένα επιστημονικές συζητήσεις και ημερίδες με κρίσιμα σύγχρονα θέματα, που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους, στοχεύοντας στην μεγαλύτερη επιμόρφωση όλων μας και του προσωπικού της Εταιρείας. Πολύ περισσότερο, εντείναμε την προσπάθεια μας στην διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων των ανηλίκων, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην μελλοντική κοινωνική ένταξη τους, αλλά και στην λεπτομερή παρακολούθηση των ατομικών τους φακέλων ώστε να ξεπεραστούν χρόνια προβλήματα και να δρομολογηθούν λύσεις, αφού η επίλυση τόσο σύνθετων θεμάτων απαιτεί και χρόνο και οργάνωση. Με ένταση ζητήσαμε και ζητούμε την πλήρη στελέχωση της Ε.Π.Α. Πειραιά, προκειμένου να διευρύνουμε και συνεχίσουμε το έργο της αλλά και τους ορίζοντες των στόχων της. Εν τέλει, προβλήματα της Ε.Π.Α. Πειραιά είναι ακριβώς η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών, που είναι βέβαιο ότι γίνεται ευκολότερο όταν υπάρχει προθυμία από όλους μας στην επίλυση τους, προσέτι κρατική βούληση και πίστη στο έργο της Ε.Π.Α. Πειραιά για την επίτευξη των υψηλών στόχων της προς όφελος των παιδιών.
 
Για τη λειτουργία της Ε.Π.Α.Π. χρειάζεται  εξειδικευμένο προσωπικό, χρειάζονται μεταξύ των άλλων, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι και πλήθος άλλες ειδικότητες. Πώς καταφέρνει η Εταιρεία και η Στέγη της «Ο Καλός Ποιμήν» να σταθεί στα πόδια του, παρά τις τραγικές ελλείψεις; Ποιος ο ρόλος των εθελοντών; Η σχέση με την Εισαγγελία Ανηλίκων Πειραιά και τη Κοινωνική Υπηρεσία;
ΑΠ:Η Ε.Π.Α. Πειραιά διαθέτει οργανόγραμμα με τις προβλεπόμενες για τη λειτουργία της ειδικότητες. Η προσπάθεια της οργανωτικής και επιστημονικής αναδιοργάνωσης περιελάμβανε και περιλαμβάνει τη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς και της ομάδας του επιστημονικού προσωπικού που απαρτίζεται από ψυχολόγους, που υποστηρίζονται από την ίδια την Ε.Π.Α. Πειραιά. Η αναζήτηση της πλήρους στελέχωσης της Εταιρείας και της Στέγης της «Ο Καλός Ποιμήν», είναι συνεχής και επαναλαμβάνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρά τα μεγάλα προβλήματα, όμως, που αντιμετωπίζει η Ε.Π.Α. Πειραιά, τα τελευταία χρόνια παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και με τις υπηρεσίες της συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των παιδιών και στην εξεύρεση κατάλληλου οικογενειακού πλαισίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παραμονή των παιδιών στη Στέγη «Ο Καλός Ποιμήν», ώστε να αποφευχθεί η ταυτότητα των παιδιών σε δομή προστασίας, παράλληλα στηρίζει όλο το διοικητικό και δικαστικό έργο που πρέπει να επιτευχθεί, ώστε τα παιδιά με διαφανή και νόμιμη διαδικασία να ενταχθούν σε οικογένεια, γεγονός που ολοκληρώνει τους στόχους της για ουσιαστική και αληθινή προστασία στα δικαιώματα των παιδιών, για ένα καλύτερο γι΄ αυτά μέλλον και ζωή που την αξίζουν. Στο σημείο αυτό ασφαλώς πρέπει να σημειώσουμε τη συνδρομή των Δικηγόρων Αθηνών-Πειραιά στην επίλυση των δικαστικών υποθέσεων των παιδιών, που αναλαμβάνουν δικηγορικά γραφεία χωρίς αμοιβή και καταβολή εξόδων, και που η Ε.Π.Α. Πειραιά προσπαθεί να διεκπεραιώσει παρά την έλλειψη νομικής υπηρεσίας. Ακόμη, η Ε.Π.Α. Πειραιά εκτελεί στο ακέραιο τις εντολές και παραγγελίες των Εισαγγελέων Ανηλίκων Πειραιά, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των παιδιών, και προκειμένου ολοκληρωθεί το κρίσιμο εισαγγελικό έργο, θεωρώντας όλοι μας ότι η Ε.Π.Α. Πειραιά αποκρυσταλλώνει τη φιλικότερη σχέση της Δικαιοσύνης με το παιδί και τον έφηβο. Τέλος αλλά όχι μικρό σε σημασία, είναι το έργο των εθελοντών στην πραγμάτωση των στόχων της Ε.Π.Α. Πειραιά, καθώς στη βελτιστοποίηση του επιπέδου της ζωής των παιδιών. Το έργο αυτό αναφέρεται στην υποβοήθηση της ατομικής φροντίδας και καθαριότητας των παιδιών, στην υποβοήθηση και υποστήριξη στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο τους μετά το σχολείο, στην υποβοηθητική διδασκαλία για την ένταξη σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα αλλά και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ακόμη και στη συμμετοχή τους σε εκδρομές των παιδιών, έχει δε ως αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή το χαμόγελο και τη ζωντάνια των παιδιών που φανερώνει υγεία και ψυχοσυναισθηματική ισορροπία. Οι εθελοντές αναγνωρίζοντας το έργο της τελευταίας τετραετίας της Ε.Π.Α. Πειραιά, συμμετέχουν όλο και εντονότερα στην υλοποίηση των σκοπών της και της Στέγης «Ο Καλός Ποιμήν», συμβάλλοντας αληθινά στο καλό των παιδιών, αποτελούν δε τρανό παράδειγμα της επιτυχούς λειτουργίας που οφείλεται στο πάντρεμα της κρατικής και ιδιωτικής θέλησης στην επίτευξη κοινωφελούς σκοπού. 

Αφιερώνετε καθημερινά, είναι γεγονός, σημαντικό χρόνο για την Ε.Π.Α. Πειραιά. Μπορείτε να μας μιλήσετε για μερικά έργα που έχουν γίνει κατά το διάστημα της θητείας σας;

ΑΠ: Πολλές φορές έχω τονίσει ότι, η θητεία μου στην Ε.Π.Α. Πειραιά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λειτουργήματα, που έχω κληθεί ως εισαγγελικός λειτουργός να υπηρετήσω. Η φιλοσοφία και ο στόχος της Ε.Π.Α. Πειραιά αποτελεί διαχρονική αξία, που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες προσλαμβάνει πολυσήμαντες και πολύπλευρες διαστάσεις στην προστασία των παιδιών, δηλαδή του μέλλοντος του τόπου μας. Αξίζει να αναφερθώ  στο παραχθέν έργο, όχι ως προσωπικό κατόρθωμα, αλλά ως ολοκληρωμένη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών της Ε.Π.Α. Πειραιά και του πλήθους του κόσμου που την ακολουθεί και συνέβαλλε στο επίπεδο της ζωής των παιδιών, γιατί αυτό είναι τελικά που πραγματικά πρέπει πάντα να αναζητείται. Έτσι αναβαθμίστηκαν τα τμήματα γραμματείας, λογιστηρίου, επίβλεψης, ψυχολόγων, κοινωνικής υπηρεσίας, με προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη των τμημάτων και την καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας, ακόμη έγινε ανάπλαση του εξωτερικού χώρου για τις εγκαταστάσεις που τα παιδιά χρησιμοποιούν για αθλοπαιδιές και δημιουργία λαχανόκηπου και ελαιώνα με τη δενδροφύτευση νέων ελιών και οπωροφόρων δέντρων, της καθιέρωσης ετήσιας ημέρας συγκομιδής των ελιών της Ε.Π.Α. Πειραιά από τα ίδια τα παιδιά και της παραγωγής ελαιολάδου (το επονομαζόμενο ΕΠΑΠΟΛΑΔΟ), επέκταση της τραπεζαρίας των παιδιών με τον εξοπλισμό, της τοποθέτησης ξύλινων πατωμάτων στις κλίνες των ανηλίκων και στους κοινόχρηστους χώρους τους λόγω παλαιότητας, προσθήκης εξοπλισμού πλυντηρίου, στεγνωτηρίου, αλλαγής στις κουρτίνες των δωματίων ανηλίκων και των υπολοίπων χώρων της Ε.Π.Α. Πειραιά, τοποθέτησης ναΐσκου και αγιογράφησης του από εθελοντές, κατασκευής του καραβιού των παιδιών στην αυλή της Εταιρείας στο ταξίδι να ξεχάσουν το θυμό, την οργή, την απογοήτευση και ότι άσχημο βίωσαν στην προηγούμενη ζωή τους. Παράλληλα ανακαινίστηκε το κτίριο της Ε.Π.Α. Πειραιά στην εξωτερική όψη και με χρώματα χαρούμενα, προκειμένου να τονιστεί ότι η Ε.Π.Α. Πειραιά είναι ένα μεγάλο σπίτι οικογένειας που ξέρει να φροντίζει και να προστατεύει τα παιδιά της.     
 

Κατά τη διάρκεια της θητείας σας έχετε έρθει  αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ουσιαστικά της κατάργησης της Ε.Π.Α.Π., αφού με το νομοσχέδιο για τη Δημιουργία Μέριμνας  Μονάδας Νέων παύει η λειτουργία των Ε.Π.Α. με τη σημερινή τους μορφή. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το Νομοσχέδιο αυτό;

ΑΠ: Το ζήτημα δεν είναι η νομοθέτηση και δημιουργία των δομών στους οποίους αναφέρεστε, αλλά να μην σταματήσει ούτε λεπτό η λειτουργία των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) και κυρίως αυτής του Πειραιά, με αναγνωρίσιμο έργο και προσφορά στην Κοινωνία και τη Δικαιοσύνη επί πολλές δεκαετίες. Η φιλοσοφία των Ε.Π.Α. είναι σύγχρονη και αποκρυσταλλώνει ότι καλύτερο έχει να προσφέρει το δικαιϊκό μας σύστημα στην προστασία της παιδικής ψυχής και της μη παρεκτροπής των ανηλίκων σε αξιόποινη συμπεριφορά. Δικό μου έργο, ασφαλώς,  δεν είναι η υπόδειξη των κατάλληλων πολιτικών σε άλλους τομείς που αφορούν ανηλίκους, αλλά η υποβοήθηση στη λήψη των ορθών αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και η επισήμανση του έργου που προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν στην Ελληνική Κοινωνία και στους ανήλικους. Άλλωστε, εκατοντάδες ιδιωτών τίμησαν τον σκοπό των Εταιρειών αυτών, προσφέροντας χρόνο από τη ζωή τους και σημαντική περιουσία για την επίτευξη των στόχων τους, που δεν είναι άλλο από την προστασία των ανηλίκων που την έχουν ανάγκη, γιατί πραγματικά οι Ε.Π.Α. έρχονται να συναντήσουν και ικανοποιήσουν την ανάγκη των παιδιών να αποκατασταθούν και ενσωματωθούν στην Κοινωνία και στη ζωή, που είναι και το περιεχόμενο ακριβώς των παραγγελιών των Εισαγγελέων Ανηλίκων της Χώρας και των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ανηλίκων, που θέλουν να απομακρύνουν τους ευρισκόμενους σε κίνδυνο ανηλίκους από το περιβάλλον αυτό, ώστε να ενσωματωθούν γρήγορα σε κατάλληλη οικογένεια που θα τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο και ζωή, μακριά από αξιόποινες και προσβλητικές για τα δικαιώματά τους συμπεριφορές, με όχημα στο τιτάνιο αυτό έργο τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων. Ο λόγος αυτός δικαιολογεί απόλυτα και τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου διοίκησης των Ε. Π. Α., με μέλη από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της εφετειακής περιφέρειας όπου στεγάζεται και εδρεύει η κάθε Ε.Π.Α. Ιδιαίτερα, η Ε.Π.Α. Πειραιά ενσωματώνει παρά τη δομή της ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, Ίδρυμα που συνεστήθη εις το διηνεκές με όμοιο καθόλα με αυτήν σκοπό από ιδιώτες δωρητές που παραχώρησαν την περιουσία τους για το λόγο αυτό. Είναι όμως και καμάρι της Πειραιώτικης Κοινωνίας, στεγαζόμενη σε ένα από τα μεγαλύτερα προάστια της πόλης του Πειραιά, στα Καμίνια, λόγος που ασφαλώς αποτελεί και την αιτία του ενδιαφέροντος του Δήμου Πειραιά. 
 

Από τη θέση σας ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και μέχρι την αιφνιδιαστική απόφαση για ορισμό αντικαταστάτη σας, η οποία αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη για την Ε.Π.Α.Π., το Δ.Σ. και όλους όσους γνωρίζουν το έργο σας, προβήκατε σε μια σειρά από  ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας της Ε.Π.Α.Π. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι ’αυτές;

ΑΠ: Γενικότερα, η αντικατάσταση προέδρου του Δ.Σ. συλλογικού οργάνου πριν τη λήξη της θητείας του, και στην συγκεκριμένη περίπτωση της θέσης του προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ώστε να μην καταλείπετε σε κανένα και η παραμικρή αμφιβολία, ότι ο εκτελών καθήκοντα προέδρου του Δ.Σ. εισαγγελικός λειτουργός καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν εκτέλεσε ορθά και σύννομα την υπηρεσία αυτή. Πολύ περισσότερο, όταν ο διορισμός στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Π.Α. Πειραιά, γίνεται ακριβώς λόγω της ιδιότητας του προσώπου ως εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Διαφορετικά, η αναιτιολόγητη ενέργεια αντικατάστασης αποτελεί μομφή κατά του προσώπου και μειώνει την εικόνα και το κύρος του εισαγγελικού λειτουργού. Συνακόλουθα, οι ενέργειες στην οποία προέβην αποκλειστικό σκοπό είχαν την προάσπιση της προσωπικότητας και του ονόματός μου, αλλά και την αποκατάσταση του κύρους του εισαγγελικού θεσμού, προσέτι της ανάδειξης του παραγόμενου επί 20 μήνες σημαντικού έργου στην Ε.Π.Α. Πειραιά, προς όφελος των φιλοξενούμενων και υπό την επιμέλειά της παιδιών.
Η συνέντευξη του αντεισαγγελέα εφετών Πειραιά κου Νίκου Ποιμενίδη, έχει δημοσιευθεί στο Περιοδικό»Δικηγορική Επικαιρότητα » του Πειραιά.
Εκτύπωση