ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΡΟΣ

Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου ενημερώνει ότι καθίσταται πλέον υποχρεωτική η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού.

Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι καθίσταται πλέον υποχρεωτική η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού.

Συγκεκριμένα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές μέσω μηχανισμών POS ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να δηλώσουν τον ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, εντός  μηνός από την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας και οι επερχόμενες μεταβολές  θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία συντέλεσής τους.

Για τη πρώτη εφαρμογή της σχετικής Κ. Υ. Απόφασης, οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από την δημοσίευση της (12/09/2018) στο Φ.Ε.Κ.

Η μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ, ενώ η εκπρόθεσμη δήλωσή του επιβαρύνεται με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική Κ.Υ.Α, Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και  Οικονομικών με αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018/28-08-2018, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3965/12-09-2018.

Επιπρόσθετα οι επαγγελματίες του Πόρου μπορούν να απευθύνονται στους Λογιστές του νησιού αλλά και στον Φοροτεχνικό Σύμβουλο του Ε.Ε.Σ.Π. κ. Κωσταντίνο Δόσκαρη μέσω του Ε.Ε.Σ.Π. (ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν με email στο eesporou@gmail.com ).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.Π.

Εκτύπωση