ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σχετικά με το Άρθρο 40 για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία»

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, με αφορμή το άρθρο 40, παρ.
5β και 5γ του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» δηλώνει απερίφραστα τη διαφωνία
του προς τις κείμενες διατάξεις του εν λόγω άρθρου, οι οποίες -με αποκορύφωμα την περίοδο
των μνημονίων- όχι μόνο δεν αναιρούν τις υπάρχουσες δυσκολίες που βιώνουν τα μουσικά και
καλλιτεχνικά σχολεία από την ίδρυσή τους αλλά οδηγούν στην υποβάθμιση του ρόλου και του
αντικειμένου τους ως προοίμιο της συνολικής τους κατάρρευσης.
Ο Θεσμός των Μουσικών Σχολείων, κλείνοντας φέτος τα 30 χρόνια, συνεχίζει να
προσφέρει ποιοτική καλλιτεχνική-μουσική εκπαίδευση, χάριν στους εκπαιδευτικούς που παρά την
γενικότερη υποχρηματοδότηση, τις κτιριακές αδυναμίες, τους χαμηλούς μισθούς, διατηρούν
υψηλά το εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς καμία πολιτειακή συνεισφορά. Τα Μουσικά Σχολεία,
πανελλαδικά, κάθε χρονιά αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την αργοπορημένη
στελέχωσή τους, τη σίτιση, τη δωρεάν μετακίνηση, τα δικαιώματα των αποφοίτων (θυμίζουμε ότι
επί χρόνια δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία σχετικά με τα πτυχία μουσικής ειδικότητας όπου
οι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων δικαιούνται). Θα περίμενε κανείς, έπειτα από τόσα χρόνια,
μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να στοχεύει στην εξάλειψη των χρόνιων αυτών προβλημάτων.
Αντ’ αυτού, το σχέδιο νόμου, εξόφθαλμα οδηγεί στην εκ νέου υποβάθμιση κι αυτό χωρίς καν
προσχηματική δημόσια διαβούλευση, κλείνοντας το μάτι προς την ιδιωτικοποίηση της μουσικής
εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, 

 • Στον Νόμο 1824/1998 οι όροι «προετοιμασία» και «κατάρτιση» διασφαλίζουν τη δυνατότητα
  των μαθητών να ακολουθήσουν επαγγελματική κατεύθυνση στη μουσική που είναι ο βασικός
  λόγος δημιουργίας των Μουσικών Σχολείων. Στο νέο Σχέδιο Νόμου οι όροι «ενθάρρυνση» και
  «στήριξη» υποβαθμίζουν τον πρωταρχικό σκοπό των Μουσικών Σχολείων, καθώς «ενθάρρυνση»
  και «στήριξη» μουσικών, καλλιτεχνικών και λοιπών δεξιοτήτων μπορεί και πρέπει να παρέχει
  οποιοδήποτε σχολείο Γενικής Παιδείας. Ειδικότερα, από το 1993 σύμφωνα με τον Ν.2158/1993,
  Αρθ. 8, παρ. 5 προβλέπεται ότι στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων χορηγούνται πτυχία
  μουσικής ειδικότητες. Η αποκαλούμενη «ενθάρρυνση» που θα παρέχεται ανοίγει το δρόμο στην
  ιδιωτικοποίηση της μουσικής εκπαίδευσης, πόσο δε μάλλον όταν ο συγκεκριμένος νόμος
  εσκεμμένα εφαρμόστηκε μία φορά (το 2000) και έκτοτε παραμένει ανενεργός παρά τις ετήσιες
  διεκδικήσεις του συλλόγου μας. Παράλληλα, τα μουσικά σχολεία είναι τα μόνα δημόσια
  εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν δωρεάν προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές
  Εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα που αφορούν την εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα
  Μουσικών Σπουδών. Τα μουσικά σχολεία δύνανται και ΠΡΕΠΕΙ να παρέχουν υψηλού επιπέδου
  μουσική εκπαίδευση και όχι απλή ενθάρρυνση και στήριξη.
 •  Η πλήρης κατάργηση της παρ. 10 στην οποία γινόταν αναφορά στην παροχή του αναγκαίου
  τεχνικού εξοπλισμού από την πολιτεία είναι καταφανής περίπτωση αποποίησης ευθυνών και
  οικονομικής ενίσχυσης των μουσικών σχολείων. Τα μουσικά σχολεία αντιμετωπίζουν
  καθημερινά δυσκολίες σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και την οικονομική τους
  δυνατότητα, δεχόμενα συνεχώς χτυπήματα στη μνημονιακή Ελλάδα. Αυτή τη φορά, έρχεται και
  η γραπτή επικύρωση της οικονομικής τους αφαίμαξης αλλά και των μαθητών και των
  οικογενειών τους.
 • Κατάργηση της καλλιτεχνικής επιτροπής, το απόλυτα εξειδικευμένο καλλιτεχνικό, επιστημονικό
  και εποπτικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία και αντικατάστασή του με ένα όργανο που ουδεμία
  σχέση και εμπειρία έχει σχετικά με τη λειτουργία και τις ανάγκες των μουσικών και
  καλλιτεχνικών σχολείων.
  Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Πειραιά συντάσσετε με τη δικαιολογημένη
  ανησυχία και τα αιτήματα των υπόλοιπων Συλλόγων των Μουσικών Σχολείων, των μαθητών και
  των γονέων τους. Καλούμε το Υπουργείο και την Κυβέρνηση αφενός να ανακαλέσουν το Άρθρο
  40 του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου και αφετέρου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε
  να αποτραπεί από τη μία πλευρά η διαφαινόμενη υποβάθμιση και να αναβαθμιστεί από την άλλη
  το επίπεδο της παρεχόμενης Μουσικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία της χώρας μας. Οι
  σοβαρές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να προέρχονται με τη ζύμωση με την εκπαιδευτική
  και μαθητική κοινότητα και όχι με κλειστές πόρτες και προσχηματικές «δημόσιες» διαβουλεύσεις.

Η Γεν. Γραμματέας
Πραματευτάκη Ασπασία

Ο Πρόεδρος
Βρεττάκος Γεώργιος-Κλήμης

 

Εκτύπωση